logo

Less is More

Woontoren van 70 meter hoog,
aan de Petroleumhaven

Solo Expositie Rogier van ’t Slot

Early Access Korting

Duurzaam Den Haag
Bron: Duurzaam Den Haag | 17jan19

Eerste Hulp bij Duurzaameid-spreekuur in buurtwinkel Wij Weimar

Stichting Duurzaam Den Haag staat klaar voor vragen in de buurt. Bewoners kunnen binnenkort voor hun vragen terecht bij het Eerste Hulp bij Duurzaamheid-spreekuur in buurtwinkel ‘Wij Weimar’. Deze buurtwinkel heeft de initiatiefgroep van bewoners “Wij Weimar” met steun van het Stadsdeel Segbroek ingericht en Duurzaam Den Haag is een van de gebruikers.
Lees verder >>

SP | 16jan19

Wie gelooft dit kabinet Rutte nog?

Iedereen zou erop vooruitgaan werd er beloofd bij het aantreden. Intussen is de energierekening gestegen, net zoals de zorgpremie, de kosten voor kinderopvang, en de huren. Sinds 1 januari moeten we door de verhoogde btw ook meer afrekenen aan de kassa van de supermarkt.
Maar de lonen stijgen nauwelijks. En dit is al jarenlang het geval. Ondanks dat de winsten van bedrijven hoger zijn dan ooit te voren, de salarissen aan de top gigantisch en grote bedrijven steeds minder belasting hoeven te betalen waardoor ze steeds meer geld overhouden, blijven de lonen in Nederland achter.

We zijn de mooie praatjes van dit kabinet Rutte beu, het is tijd voor actie. Wij willen dat de lonen stijgen en de overheid kan daar aan bijdragen door in ieder geval het minimumloon met 10 procent te verhogen. Als de laagste lonen omhoog gaan, kan dit ook een verhogend effect hebben op de rest van de lonen. En dat is precies wat we nodig hebben!
Doet u met ons mee? www.sp.nl >>

Christiaanhof | 12jan19

Spelletjes middag

Om uw motoriek weer even op peil te brengen bent u op vrijdag 8 februari 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur, weer van harte welkom in onze ontmoetingsruimte. Locatie: De la Reyweg 110 / hoek Christiaan de Wetstraat.
Lees verder: www.christiaanhof.com >>

Parkeren

Bewonersvergunning stijgt met 61%
volgende vergunning stijgt met 25%

In 2019 veranderen de parkeertarieven en het parkeerbeleid in Den Haag. Bekijk de belangrijkste veranderingen.

Parkeervergunningen duurder
De meeste parkeervergunningen worden duurder in 2019. Dit hebben de coalitiepartijen afgesproken in het coalitieakkoord.
• De 1e bewonersparkeervergunning op een adres gaat € 60 per jaar kosten.
In 2018 was dat € 37,20, dat is dus 61% verhoging.
• Volgende vergunningen gaan € 270 per jaar kosten.
In 2018 was dat € 216,60, dat is dus 25% verhoging
• De tarieven van vrijwel alle andere parkeervergunningen gaan met 3,25% omhoog. De mantelzorgparkeervergunning blijft gratis.
Lees verder: www.denhaag.nl  

19dec18

Vrijwilligersvergoeding omhoog

Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200 meer belastingvrij vergoed krijgen. Dit gaat in op 1 januari 2019.
Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar. Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. Onkosten worden ook boven dit bedrag nog steeds vergoed, maar moeten worden aangetoond.
Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen. Met deze maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren.

Lees verder: www.rijksoverheid.nl  

19dec18

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
Het gaat om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de AOW, de Anw, de Wajong, de WW, de WIA, de WAO, de ZW en de TW. Dat komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.
Het minimumloon stijgt van € 1.594,20 naar € 1.615,80 bruto per maand.
Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2019 herzien. Ook wordt de maximale transitievergoeding bij ontslag aangepast.
De exacte uitkeringsbedragen zijn te vinden in deze bijlage.
Lees verder: www.rijksoverheid.nl  

Centrum Bario clubtoernooi
Foto: Haagsveen | 11dec18

Wij zoeken een vrijwilligster voor de nederlandse les, iets voor u?

In Centrum Bario kunnen bewoners uit de wijk elkaar ontmoeten, gebruik maken van diensten en activiteiten ondernemen. Centrum Bario zoekt een vrijwillige docent bij de begeleiding van taalles aan vrouwelijke cursisten.
Lees verder >>

Hoge Vrijheid
Bron: Hoge Vrijheid | 3dec18

Hoge Vrijheid start met inventariseren woonwensen

Maandag 17 december start een bijzonder project in Den Haag. Voor het eerst in Nederland kun je meedenken over de grootte, indeling en gevel van je woning in een woontoren van 70 meter hoog. Aan de Petroleumhaven zijn op de bouwplaats van de spectaculaire woontoren Hoge Vrijheid al voorbereidende werkzaamheden te zien.

De kopers krijgen de invloed van een medeopdrachtgever. Een team van professionals begeleidt hen hierbij.
Lees verder >>

Bouw "wolkenkrabber" in Transvaal gestart

Op de hoek van de Monstersestraat-Loosduinsekade-Uitenhagestraat verrijst het hoogste gebouw (72 meter) van het Transvaalkwartier, in opdracht van de HD Groep bouwt Van Wijnen deze woontoren.

De toren krijgt 23 etages en bestaat uit 128 appartementen, een bovengrondse parkeergarage en een naastgelegen commerciële ruimte van 3.000 m²
Alle appartementen krijgen een buitenruimte van 6 m² en groter.

Alleen is het een gemiste kans om het gebouw een naam te geven die beter aansluit bij de wijken Schilderswijk en Transvaalkwartier nu heeft de toren de naam gekregen "De Hoge Regentesse" dat is het wijk aan de overzijde van de Loosduinskade/Loosduinseweg.

Volgens de gemeentelijke wijkindeling komt de woontoren in het Schilderswijk te staan.

www.hdgroep.nl
www.vanwijnen.nl
ASR Dutch Core Residential Fund
Remon, warmte-koude-opslag
www.cobouw.nl
www.skyscrapercity.com
De eerste foto's: 23 oktober 2018

Standplaatsvergunning
Schalk Burgerstraat 2 - Wijkpark Tranvaal bij de kinderboederij
29 juni 2018
Bouw woontoren, 23 verdiepingen
hoek Uitenhage-/ Monstersestraat
29 juni 2018
Hoge Vrijheid start met inventariseren woonwensen
17 december 2018
Spaar de varkens!
Elk jaar worden er 15 miljoen varkens geslacht na een kort en ellendig leven. Je ziet ze niet, je hoort ze niet, ze zitten opgesloten in vaak brandonveilige, krappe, donkere stallen die het daglicht niet kunnen verdragen.
Zonder stro, zonder modderbad.
Lees verder >>
18 oktober 2018